شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

شرکت خدماتی اداری پشتیبانی و فنی مهندسی امین دوست گلستان تنها دارنده رتبه 3 در استان گلستان از  تاریخ 1387/9/11 تحت شماره 2487 به ثبت رسیده است و همچنین از بدو تاسیس تاکنون دارای صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می باشد.

  • موضوع شرکت :

ردیف

موضوع شرکت

شرح فعالیت(دربرگیرنده امور پیمانکاری)

1

خدمات فنی و مهندسی

رشته تاسیسات و تجهیزات(شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ساختمان (برق و فاضلاب) و انتقال زباله ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، وسایل انتقال(آسانسور و پله برقی و ...) سیستم های خبر و هشداردهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ، سیستم های ارتباطی ، شبکه های رایانه ای ساختمان ، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، صنایع برق ، الکترونیک ، کنترل و اتوماسیون و نظایر آن

رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب بزرگ ، خطوط انتقال آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن.

رشته نیرو : در برگیرنده امور مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تاسیسات برقی ، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص ، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن.

رشته نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز،  سازه های دریایی نفت وگاز ، نگهداری انبارها و  نظایر آن.

سیستمهای مدیریت و بهبود کیفیت

2

خدمات اداری و پشتیبانی

حمل و نقل (ایاب و ذهاب )

تعمیر و نگهداری

خدمات عمومی (اداری - نگهبانی – پیشخدمتی – تلفنچی – تایپ و تکثیر و... )

امور باغبانی و فضای سبز

امور آشپزخانه و رستوران

امور نظافت و خدماتی و بهداشتی و اجرای خدمات شهری

خرید لوازم ادارات و تاسیسات

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۲
بازدید: 1118