جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

- انجام امور خدماتی (1384)

- تامین خودروی استیجاری جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر (1384)

- انجام امور خدماتی (1385)

- واگذاری امور مربوط به فتوکپی ستاد سازمان و شهرستانهای کردکوی، بندرگز، گرگان، بندرترکمن و آق قلا (1386)

- انجام امور خدماتی (1386)

- انجام امور خدماتی (1387)

- واگذاری امور مربوط به فتوکپی ستاد سازمان و کلیه مدیریت شهرستانهای تابعه (1387)

- خدمات اداری ستاد مدیریت و ادارات امور اراضی شهرستانها (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بازدید: 830