شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
شهرداری سرخنکلاته

شهرداری سرخنکلاته

- تامین نیروی انسانی، خدماتی، فنی، کارگری، اداری و نگهبانی (1381)

- تامین نیروی انسانی، خدماتی، فنی، کارگری، اداری و نگهبانی (1382)

- تامین نیروی انسانی، خدماتی، فنی، اداری وکارگری (1391)

- خدمات شهری و فضای سبز (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
بازدید: 763