جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان

- امور نظافتی، خدماتی، پشتیبانی و فضای سبز (1383)

- امور نظافتی، خدماتی، پشتیبانی و فضای سبز (1384)

- امور نظافتی، خدماتی، پشتیبانی و فضای سبز (1385)

- انجام امور نظافت و خدماتی (1386)

- انجام امور نظافت و خدماتی (1387)

- انجام امور نظافت و خدماتی (1388)

- انجام امور نظافت و خدماتی (1389)

 

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
بازدید: 763