جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
دانشگاه پیام نور استان گلستان

دانشگاه پیام نور استان گلستان

- امور نظافتی، خدماتی، پشتیبانی و اداری (1383)

- امور نظافتی، خدماتی، پشتیبانی و اداری (1384)

- امور نظافتی، خدماتی، پشتیبانی و اداری (1386)

- انجام امور نقلیه (1390)

- انجام امور نقلیه (1391)

- انجام امور نقلیه و تاسیسات ساختمانها در شهرهای گرگان، علی آباد، آق قلا، رامیان و بندر ترکمن (1391)

- انجام امور نقلیه واحد کردکوی (1391)

- انجام امور نقلیه (1393)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
بازدید: 900