شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
جمعیت هلال احمر استان گلستان

جمعیت هلال احمر استان گلستان

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1383)

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1384)

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1385)

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1386)

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1387)

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1388)

- واگذاری فعالیتهای خدماتی، پشتیبانی و ترابری (1389)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
بازدید: 612