جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
اداره کل پزشکی قانـونی استان گلستان

اداره کل پزشکی قانـونی استان گلستان

- امور خدماتی و پشتیبانی (1385)

- انجام امور رانندگی (1385)

- خدمات نظافت و تنظیف فضاهای اداری (1385)

- امور خدمات عمومی، نظافت و رانندگی (1386)

- خدمات حجمی عمومی (1387)

- خدمات حجمی عمومی (1388)

- خدمات حجمی عمومی (1390)

- واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات فنی (1394)

- واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات فنی (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
بازدید: 992