جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد گلستان

مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد گلستان

- واگذاری امور خدماتی و نظافتی و پذیرایی (1388)

- واگذاری امور خدماتی و نظافتی و پذیرایی (1389)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بازدید: 719