جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان

مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان

- انجام امور خدمات، نگهبانی، رانندگی و ... (1389)

- انجام خدمات حجمی عمومی (1390)

- انجام خدمات حجمی عمومی (1391)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بازدید: 637