شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
شهرداری فاضل آباد

شهرداری فاضل آباد

- انجام امور خدمات فنی، پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و سایر امور اجرایی (1391)

- انجام امور خدمات فنی، پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و سایر امور اجرایی (1392)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
بازدید: 640