جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان

اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان

- امور خدماتی، پشتیبانی، نظافتی، اداری و نگهبانی (1393)

- امور خدماتی، پشتیبانی، نظافتی، اداری و نگهبانی (1394)

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
بازدید: 525